Regulamin

REGULAMIN

 

Właścicielem sklepu www.reefdesign.pl jest firma:

REEF DESIGN Dawid Fonderski

ul. Poprzeczna 10

13-306 Marzęcice

NIP 8771441350

REGON 389644316

zwana w dalszej części niniejszego dokumentu Sklepem.
 

 

Zamówienia towarów i ich realizacja:

 1. Zamówienie w sklepie reefdesign.pl może złożyć tylko osoba pełnoletnia, zwana dalej Klientem.
 2. Składając zamówienie, Klient zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Wypełniając formularz rejestracyjny Klient potwierdza zawarte w nim dane jako prawdziwe.
 4. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza, podanie dokładnego adresu wraz z kodem pocztowym, adresu e-mail i nr telefonu.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do potwierdzenia zamówienia drogą mailową lub telefoniczną.
 6. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, jeśli miedzy innymi dane Klienta są niepełne, nieprawidłowe, nie można nawiązać kontaktu z klientem, jego adres e-mail jest nieprawidłowy.
 7. Ceny podane w Sklepie nie są ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszeniem do składania ofert (art. 71 Kodeksu Cywilnego).
 8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
 9. Sklep przyjmuje zamówienia złożone również telefonicznie.
 10. Każdorazowa wysyłka zwierząt ustalana jest telefonicznie z Klientem na numer telefonu podany podczas rejestracji i składania zamówienia.
 11. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje potwierdzenie mailem, które jest równoznaczne z przyjęciem zamówienia do realizacji. 
 12. Termin realizacji podany jest na stronie poszczególnych przedmiotów sprzedaży.
 13. Wysyłki zwierząt realizujemy poniedziałek-środa tylko w temperaturach dodatnich. 
 14. Darmowa dostawa przy zakupie zwierząt: 400 zł w okresie letnim, 500 zł w okresie zimowym. Darmowa dostawa pozostałych produktów powyżej 250 zł.
 15. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z:
  - wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb sklepu,
  - wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży,
  - wyrażeniem zgody na otrzymanie pocztą e-mail informacji dotyczących realizacji zamówienia
  - oświadczeniem o znajomości regulaminu działalności sklepu i jego przestrzeganiu.

   

Gwarancja i reklamacja:

 1. Towary prezentowane w sklepie reefdesign.pl są nowe i objęte są gwarancją producenta/importera, zgodnie z zapisami w ich kartach gwarancyjnych, dostarczanych razem z towarem.
 2. W przypadku reklamowania wadliwego towaru Klient zobowiązany jest poinformować, drogą mailową, o tym fakcie Sklep oraz dostarczyć na własny koszt wadliwy produkt do siedziby Sklepu wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych na koszt Sklepu.
 3. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest karta gwarancyjna i/lub dowód zakupu.
 4. Termin rozpatrzenia reklamacji ustala dystrybutor reklamowanego sprzętu. O terminie tym Klient zostanie powiadomiony drogą mailową.
 5. Sklep nie odpowiada za uszkodzenia towaru powstałe w trakcie dostawy. Klient ma prawo do sprawdzenia w obecności przewoźnika stanu dostarczonego towaru, a w razie stwierdzenia uszkodzeń - do spisania protokołu szkód. Protokół ten należy dostarczyć listownie lub e-mailem do siedziby Sklepu i jest on jedyną podstawą to uwzględniania tego typu reklamacji.
 6. Sklep nie odpowiada za czas jaki spedytor lub przewoźnik potrzebuje na dostarczenia zamówionych towarów pod wskazany adres. Czas dostarczenia towarów przez spedytora lub przewożnika nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń lub reklamacji.
 7. Podstawą do reklamacji zwierząt są zdjęcia wykonane bezpośrednio po dostawie, zgodnie z datą i godziną statusu "Dostarczone" (max 1h). Bez dostarczenia zdjęć reklamacja nie bedzie rozpatrywana.
 8. Odebranie paczki w terminie innym niż "Pierwsza próba doręczenia" skutkuje brakiem możliwości reklamacji.
 9. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

oręczyciela). W takim przypadku, będzie to podstawą do reklamacji towaru.

 

Zwrot towaru:

 1. Każdemu Klientowi przysługuje prawo zrezygnowania z zakupu w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru(poza żywymi zwierzętami).
 2. W przypadku zwrotu towar musi być odesłany do siedziby Sklepu, w stanie niezmienionym w oryginalnym opakowaniu wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu.
 3. Nie przyjmujemy zwrotów żywych zwierząt.
 4. Prawo do zwrotu nie przysługuje klientowi w przypadku towarów "dostępnych na zamówienie".
 5. Zwracany towar powinien być w stanie nowym i nienoszący śladów użytkowania, jakiekolwiek znaki świadczące o użytkowaniu towaru unieważniają możliwość zwrotu.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania towaru a zwrot kwoty wpłaconej przez Kupującego pomniejszany jest o koszty wysyłki poniesione przez Sprzedawcę (również jeśli wysyłka była gratis)

 

Poufność danych:

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest firma REEF DESIGN Dawid Fonderski
 2. REEF DESIGN Dawid Fonderski jako administrator danych osobowych, w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883), informuje, że w zbiorze danych będą przetwarzane dane osobowe Klientów w celu wykonywania czynności związanych z obsługą zamówień, których stroną są Klienci.
 3. Zgodnie z postanowieniami w/w Ustawy Klientom przysługuje prawo do kontroli przetwarzania dotyczących ich danych osobowych.
 4. Dane Klientów nie będą w żadnym razie udostępniane firmom i osobom trzecim.

 

RODO

W związku z tym, że od 25 maja 2018 r. przy przetwarzaniu danych osobowych należy stosować przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem informujemy, że Administratorem Pani/a danych osobowych jest firma REEF DESIGN Dawid Fonderski z siedzibą w Marzęcicach, ul. Poprzeczna 10.

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z działalnością gospodarczą i współpracą biznesową, w tym marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu co do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, w zależności, co nastąpi pierwsze. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.

Aby usunąć dane osobowe z bazy Administratora, przez złożenie oświadczenia, wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub po przez wysłanie informacji na adres e-mail skep@reefdesign.pl

 

Inne informacje:

 1. Promocje i rabaty nie sumują się.
 2. Sklep nie bierze odpowiedzialności wobec firm lub osób trzecich z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych, wynikłych w trakcie użytkowania oferowanych przez nas produktów. Odpowiedzialność za szkody powstałe z nieprawidłowego funkcjonowania produktów użytkowanych zgodnie z ich instrukcją obsługi ogranicza się do warunków gwarancji określonych przez producenta/dystrybutora danego produktu.
 3. Wszystkie zdjęcia oraz użyte przez Sklep znaki towarowe są wykorzystane jedynie w celach informacyjnych i pozostają własnością producentów.
 4. Zdjęcia wykonane przez Sprzedającego są jego własnością i nie mogą być używane przez osoby trzecie bez jasnej zgody Sprzedającego.
   

 

Możliwe formy płatności:

Przelewy tradycyjne na konto bankowe Sprzedającego w zakładce "Płatności" oraz płatności online obsługiwane przez firmę PayU.

 

W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem decydują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl