Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych od
Klientów przez Sklep Internetowy REEF DESIGN prowadzony pod adresem reefdesign.pl przez REEF DESIGN Dawid Fonderski, ul. Poprzeczna 10, 13-306 Marzęcice. Zawiera również
informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików Cookies i narzędzi
analitycznych.
2. Administratorem danych osobowych jest REEF DESIGN Dawid Fonderski, ul. Poprzeczna 10, 13-306 Marzęcice, NIP 8771441350, REGON 389644316 (zwaną dalej
„Administratorem”).
3. Dane osobowe zbierane przez REEF DESIGN Dawid Fonderski za pośrednictwem Sklepu
Internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), zwane dalej RODO.
4. Sklep REEF DESIGN informuje, że dane osobowe Klientów będą przetwarzane jedynie w celu wykonania i realizacji umowy zawartej z Kupującym/Klientem. Za dodatkową
zgodą dane osobowe będą przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów
informacyjnych, ofert marketingowych w formie Newslettera.
5. Sklep internetowy REEF DESIGN dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia
poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych
podczas korzystania i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu
używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych
oznaczonych jako niezbędne, uniemożliwia rejestrację lub złożenie Zamówienia.

 

§ 2  RODZAJ, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANA DANYCH
OSOBOWYCH

W Sklepie Internetowym REEF DESIGN dane osobowe zbierane są w następujących
przypadkach:

1) w celu wykonania zawartej z Klientem umowy sprzedaży towarów ze Sklepu związanej
z rejestracją Konta oraz składaniu Zamówień, - podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit.
b) RODO (wykonanie umowy)
2) w celu ustalenia, dochodzenia lub egzekucji roszczeń – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO
a) w tych przypadkach niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje imię
i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres: ulica,
numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres
zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, nr rachunku bankowego
(w przypadku zwrotów), a w przypadku Klientów niebędących konsumentami
dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej - NIP oraz pozostałe dane
zebrane w trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego.

 

3) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której
przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna - zgoda
Klienta, którego dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art.
6 ust. 1 lit. a RODO).
b) w tym przypadku niezbędny zakres przetwarzanych danych obejmuje adres poczty
elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.

 

§ 3 UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Do prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego konieczne jest korzystanie
  przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator zapewnia, że
  korzysta z usług podmiotów przetwarzających dane w sposób prawidłowy zgodny
  z przepisami prawa, w tym rozporządzenia unijnego RODO.
  2. Administrator przekazuje dane wyłączeni wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji
  celu przetwarzania i tylko w niezbędnym do tego zakresie.
  3. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane następującym podmiotom:
  a) dostawcy usług hostingu i usług teleinformatycznych,
  b) przewoźnikom wykonującym wysyłki Zamówień (wymienieni w Regulaminie
  Sklepu Internetowego),
  c) podmioty obsługujące płatności elektroniczne w Sklepie Internetowym
  d) podmioty świadczące usługi księgowe, prawne oraz doradcze.

§ 4 OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w okresie:
a. niezbędnym do realizacji zawartej umowy sprzedaży Towarów, w tym
roszczeń reklamacyjnych Klienta oraz dochodzenia roszczeń lub obrony
roszczeń przez Administratora – nie dłużej jednak niż 10 lat od dnia
przekazania danych.

 

§ 5 PROFILOWANIE

 

1. Sklep Internetowy REEF DESIGN może korzystać z funkcji profilowania, które polega na
dowolnym zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych pozwalającym
ocenić czynniki osobowe osoby fizycznej, a w szczególności analizować lub
prognozować aspekty preferencji oraz zainteresowań Klientów.
2. Funkcja ta pozwoli Administratorowi na wyświetlanie reklam dopasowanych do
preferencji i zainteresowań Klienta oraz prezentować produkty, które najlepiej będą
odpowiadały jego potrzebom. Funkcja ta pozwoli również na stosowanie
odpowiednich sposobów komunikacji w tym wyborze języka komunikacji.
3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera
się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje
wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

 

§ 6 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 

1) Zgodnie z RODO osobie, która przekazuje swoje dane osobowe przysługuje szereg
uprawnień, takich jak:
a) Prawo do informacji, w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe,
b) Prawo do dostępu i aktualizacji danych,
c) Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna art. 7 ust. 3 RODO,
d) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – podstawa prawna
art. 21 RODO
i) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn
związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych
osobowych, w tym profilowania, jeżeli Sklep Internetowy [nazwa] przetwarza
jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes,
e) Prawo do usunięcia danych tzw. „prawo do bycia zapominanym” – podstawa
prawna art. 17 RODO
f) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna art. 18 RODO,
g) Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna art. 20 RODO,
h) Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

§7 PLIKI COOKIES

 

1) Sklep Internetowy REEF DESIGN używa plików Cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe
wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera
przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje
rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie
informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają
więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
2) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji Sklepie,
a w szczególności do:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych;
b) rozpoznania urządzenia Klienta Sklepu oraz jego lokalizację i odpowiednio
wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
c) zapamiętania ustawień wybranych przez Klienta i personalizacji interfejsu, np.
w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi;
d) dopasowanie odpowiednich reklam zgodnie z preferencjami Klienta;
e) zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;
f) rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
3) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika
w Sklepie i zapewnienia utrzymania sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności
do:
a) utrzymania sesji Klienta Sklepu (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na
każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
b) poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności
weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
c) optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
4) Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych
dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności
pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika
i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych
potrzeb;
b) poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności
weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
5) Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które to mogą
zamieszczać zewnętrzne pliki Cookie:
a) Google Inc z siedzibą w USA (w tym Google AdSense, Google Analytics, Google
AdWords, Google Maps API, Google Doubleclick, Google Tag Manager, Google
Search Console) Więcej informacji https://support.google.com/google-
ads/answer/2407785;
b) Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii;
c) Benhauer Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (SalesManago.pl);
d) Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie;
e) EBROS Mariusz Rosa z siedzibą przy ul. Olimpijska 27, 05-220 Zielonka
(czater.pl);
i) W tym przypadku pliki Cookies są wykorzystywane do zapewnienia
Użytkownikom kontaktu z Administratorem za pośrednictwem Internetu
z wykorzystaniem kanału online, tj. usługi chat (czat) umożliwiającej kontakt za
pośrednictwem przesyłania naprzemiennych wiadomości tekstowych;
f) CallPage Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
g) Zendesk, Inc. z siedzibą w USA;
h) Hotjar Ltd. z siedzibą na Malcie.
6) Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące
plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez
pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu
poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej
lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione
w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies
w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym
zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje
o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach
oprogramowania (przeglądarki internetowej).
7) Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych
funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
8) Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Administrator Sklepu internetowego zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki
prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do
niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach internetowym
Sklepu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają
powszechnie wiążące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
3. Wszelkie pytania związane z Polityką Prywatności i ochroną danych osobowych
prosimy kierować na adres sklep@reefdesign.pl
4. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od 06.12.2021

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl